DeutschEnglishNederlandsFrançais Česky

Technické datové listy

Polymid 6 extrudovaný (PA 6 E)
Polymid 6 (PA 6)
Polymid 6 flexibilní (PA 6 flex)
Polymid 6 odolný ohni (PA 6 V0)
Polymid 6 s sulfid molybdeničný (PA 6 MoS2)
Polymid 6 210 naplněn olejem (PA 6 210 Öl)
Polymid 6 s 25 % skleněné vlákno (PA 6 GF25)
Polymid 6 s 30 % skleněné vlákno (PA 6 GF30)
Polymid 6 s 35 % skleněné vlákno (PA 6 GF35)
Polymid 6 s 50 % skleněné vlákno (PA 6 GF50)
Polymid 6 s 30 % skleněné vlákno odolný ohni (PA 6 GF30 V0)
Polymid 6 s 20 %/10 % skleněné kuličky/vlákno (PA 6 GB20GF10)
Polymid 6 s 30 % minerální (PA 6 M30)
Polymid 6 s 30 % minerální odolný ohni (PA 6 M30 V0)
Polymid 6 s 30 % skleněné vlákno rázově houževnatý (PA 6 GF30 HI)
Polymid 6 litý 210 (PA 6 G 210)
Polymid 6 litý 210 žáru stabilizovaný (PA 6 G 210 H)
Polymid 6 litý 212 tvrdý nastaven (PA 6 G 212)
Polymid 6 litý 216 houževnatý nastaven (PA 6 G 216)
Polymid 6 litý 210 naplněn olejem (PA 6 G 210 Öl)
Polymid 6 litý 210 kluzně modifikovaný (PA 6 G 210 AX)
Polymid 6 litý 210 s sulfid molybdeničný (PA 6 G 210 MoS2)
Polymid 6 litý s 30 % skleněné kuličky (PA 6 G GB30)
Polymid 6 litý s 50 % skleněné kuličky (PA 6 G GB50)
Polymid 6 litý s 30 % skleněné kuličky žáru stabilizovaný (PA 6 G GB30 H)
Polymid 66 extrudovaný (PA 66 E)
Polymid 66 (PA 66)
Polymid 66 žáru stabilizovaný (PA 66 H)
Polymid 66 s 8 % Polyetylen (PA 66 PE)
Polymid 66 s 25 % skleněné vlákno (PA 66 GF25)
Polymid 66 s 35 % skleněné vlákno (PA 66 GF35)
Polymid 66 s 50 % skleněné vlákno (PA 66 GF50)
Polymid 66 s 20 % uhlíkové vlákno (PA 66 CF20)
Polymid 66 s 25 % skleněné vlákno odolný ohni (PA 66 GF25 V0)
Polymid 66 s 35 % skleněné vlákno odolný ohni (PA 66 GF35 V0)
Polymid 66 s 40 % dlouhé skleněné vlákno (PA 66 GF40 LFT)
Polymid 6/6T s 50 % skleněné vlákno (PA 6/6T GF50)
Polymid 66/6T s 60 % skleněné vlákno (PA 66/6T GF60)
Polyftalamid s 33 % skleněné vlákno (PPA GF33)
Polyftalamid s 33 % skleněné vlákno odolný ohni (PPA GF33 V0)
Polymid 12 tepelná odolnost extrudovaný (PA 12 E)
Polymid 12 (PA 12)
Polymid 12 elektrický vodivý (PA 12 ELS)
Polymid 12 s 30 % skleněné vlákno (PA 12 GF30)
Polymid 12 s 30 % skleněné kuličky (PA 12 GB30)
Polymid 12 s 25 % skleněné vlákno elektrický vodivý (PA 12 GF25 ELS)
Polymid 12 litý (PA 12 G)

Polyoxymetylén kopolymer extrudovaný (POM-C E)
Polyoxymetylén kopolymer (POM-C)
Polyoxymetylén homopolymer extrudovaný (POM-H E)
Polyoxymetylén homopolymer (POM-H)
Polyoxymetylén USP Class VI (POM-C USP)
Polyoxymetylén + PE-UHMW (POM PE)
Polyoxymetylén + PTFE (POM PTFE)
Polyoxymetylén kluzně modifikovaný (POM AX)
Polyoxymetylén s sulfid molybdeničný (POM MoS2)
Polyoxymetylén s 5 % minerální (POM M05)
Polyoxymetylén rázově houževnatý (POM HI)
Polyoxymetylén elektrický vodivý (POM ELS)
Polyoxymetylén electrostatic dissipative (POM ESD)
Polyoxymetylén s 25 % skleněné vlákno (POM GF25)
Polyoxymetylén s 40 % skleněné vlákno (POM GF40)
Polyoxymetylén s 30 % skleněné kuličky (POM GB30)

Polyetylenterefthalát krystalický (PET)
Polyetylenterefthalát + PTFE (PET TF)
Polybutylentereftalát (PBT)
Polybutylentereftalát odolný ohni (PBT V0)
Polybutylentereftalát s 30 % skleněné vlákno (PBT GF30)
Polybutylentereftalát s 30 % skleněné vlákno odolný ohni (PBT GF30 V0)
Polybutylentereftalát s 50 % skleněné vlákno (PBT GF50)
Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno (LCP GF30)
Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno (LCP GF30 HT)
Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno el. vodivý (LCP GF30 ELS)

Polyetylen ultra vysokomolekulární (PE-UHMW)
Polyetylen vysokomolekulární (PE-HMW)
Polyetylen vysoký hustota (PE-HD)
Polyetylen nízký hustota (PE-LD)
Etylén/Vinylacetát (E/VA)

Polypropylen homopolymer (PP-H)
Polypropylen kopolymer antistatický (PP-C)
Polypropylen kopolymer rázově houževnatý (PP-C HI)
Polypropylen odolný ohni (PP V2)
Polypropylen s 20 % skleněné vlákno (PP GF20)
Polypropylen s 30 % skleněné vlákno (PP GF30)
Polypropylen s 40 % dlouhé skleněné vlákno (PP GF40 LFT)
Polypropylen s 20 % minerální (PP M20)
Polypropylen s 40 % minerální (PP M40)

Polytetrafluoretylen (PTFE)
Perfluoralkoxy-kopolymer (PFA)
Polyvinyldenfluorid (PVDF)
Polyvinyldenfluorid s 10 % uhlíkové vlákno (PVDF CF10)

Polyetereterketon (PEEK)
Polyetereterketon s 30 % skleněné vlákno (PEEK GF30)
Polyetereterketon s 30 % uhlíkové vlákno (PEEK CF30)

s 40 % skleněné vlákno (PPS GF40)

Polystyren (PS)
Styrol/Butadien (SB)
Styrol/Butadien odolný ohni (SB V0)
Styrol/Butadien elektrický vodivý (SB ELS)
Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS)
Acrylnitril/Butadien/Styrol tvarová stálost za tepla (ABS HT)
Acrylnitril/Butadien/Styrol odolný ohni (ABS V0)
Acrylnitril/Butadien/Styrol elektrický odstíněný (ABS EMV V0)
Styrol/Acrylnitril (SAN)
Acrylnitril/Styrol/Acrylester (ASA)
ASA+Polykarbonát-Blend odolný ohni (ASA+PC V0)
Acrylnitril/Butadien/Styrol s 17 % skleněné vlákno (ABS GF17)
Styrol/Acrylnitril s 35 % skleněné vlákno (SAN GF35)

Polyfenylenoxid mod. (PPO)
Polyfenylenoxid mod. odolný ohni (PPO V1)
Polyfenylenoxid mod. s 20 % skleněné vlákno (PPO GF20)
Polyfenylenoxid mod. s 30 % skleněné vlákno (PPO GF30)
Polyfenylenoxid mod. s 20 % skleněné vlákno odolný ohni (PPO GF20 V1)
Polyfenylenoxid mod. s 30 % skleněné vlákno odolný ohni (PPO GF30 V1)
Polyfenylenoxid mod. s 15 % skleněné vlákno odolný ohni (PPO GF15 V0)
Polyfenylenoxid mod. odolný ohni (PPO V0)
Polykarbonát+ABS-Blend (PC+ABS)
Polykarbonát+ABS-Blend odolný ohni (PC+ABS V0)
Polykarbonát+ABS-Blend s 20 % skleněné vlákno (PC+ABS GF20)

Polykarbonát (PC)
Polykarbonát odolný ohni (PC V0)
Polykarbonát odolný ohni extrudovaný (PC V0 E)
Polykarbonát s FDA-schválení (PC FDA)
Polykarbonát USP Class VI (PC USP)
Polykarbonát s 10 % skleněné vlákno (PC GF10 V0)
Polykarbonát s 30 % skleněné vlákno (PC GF30)

Polysulfon (PSU)
Polysulfon modifikovaný (PSU mod.)
Polysulfon s 20 % skleněné vlákno (PSU GF20)
Polysulfon s 30 % skleněné vlákno (PSU GF30)
Polyethersulfon (PES)
Polyethersulfon s 20 % skleněné vlákno (PES GF20)
Polyethersulfon s 30 % skleněné vlákno (PES GF30)
Polyfenylsulfon (PPSU)

Polyeterimid (PEI)
Polyeterimid s 30 % skleněné vlákno (PEI GF30)
Polyeterimid s 30 % skleněné vlákno FAR (PEI GF30 FAR)

Polymetylmetakrylát (PMMA)
Polymid 6-3-T (PA 6-3-T)
PUR-Elastomer (TPU 59D)
PUR-Elastomer (TPU 93A)
PUR-Elastomer (TPU 80A)
PUR-Elastomer s 20 % skleněné vlákno (TPU GF20)
Polyvinylchlorid (PVC-U)

Fenolová pryskyřice PF 31 (PF 31)
Fenolová pryskyřice PF 31.5 (PF 31.5)
Fenolová pryskyřice PF 51 (PF 51)
Melamin/Fenolová pryskyřice MP 183 (MP 183)
Polyesterová pryskyřice s krátké skleněné vlákno (UP 4385)

Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 22K (PUR IHS 22K)
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 22F odolný ohni (PUR IHS 22F)
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 51K (PUR IHS 51K)
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 85K (PUR IHS 85K)
Polyuretan Integrovaná tvrdá pěna 85F odolný ohni (PUR IHS 85F)
Polyuretan vtoková soustava (PUR GS)
Polyuretan kompaktní (PUR 5217)
Polyuretan kompaktní tepelná odolnost (PUR 5220)